VIP SMS

Podpoř GlowSite zakoupením Tokenů. Tím přispěješ na další provoz serveru a za odměnu dostaneš IN-GAME speciální měnu - Tokeny.

Za Tokeny si poté na našem minecraft serveru mc.glowsite.cz budete moci koupit různé výhody, od VIP po speciální předměty na jednotlivých serverech.

Status VIP zakoupíte na lobby stačí zadat příkaz /VIP Pro zakoupení speciálních předmětů na serverech například na Survivalu, SkyBlocku, Oneblocku a dalších, stačí ve hře zadat příkaz /tokenshop, který vám otevře menu kde uvidíte všechny nabízené předměty a výhody za Tokeny.

Tokeny byste měli získat ihned od zaslání SMS. V případě, že se tak neuskuteční vyčkejte prosím dalších 15 minut, pokud i poté nedostanete Tokeny na svůj in-game účet tak nás kontaktujte a obraťte se na naši podporu, kterou poskytujeme na Discordu - discord.glowsite.cz, Teamspeaku - ts3.glowsite.cz a nebo můžete využít email reklamace@glowsite.cz

Odesláním SMS automaticky souhlasíte s pravidly sepsanými zde

Zakoupení tokenů pro Českou Republiku
Zakoupení tokenů pro slovenskou republiku - připravuje se
SMS platba pro zakoupení 110 tokenů

Pošlete SMS ve tvaru GStoken 110 (Vaše jméno ve hře)
Příklad: "GStoken 110 JanekJebuh" na číslo 90733

Cena SMS je 30Kč vč. DPH

SMS platba pro zakoupení 380 tokenů

Pošlete SMS ve tvaru GStoken 380 (Vaše jméno ve hře)
Příklad: "GStoken 380 JanekJeBuh" na číslo 90733

Cena SMS je 99Kč vč. DPH

SMS platba pro zakoupení 600 tokenů

Pošlete SMS ve tvaru GStoken 600 (Vaše jméno ve hře)
Příklad: "GStoken 600 JanekJeBuh" na číslo 90733

Cena SMS je 149Kč vč. DPH

SMS platba pro zakoupení 1200 tokenů

Pošlete SMS ve GStoken 1200 (Vaše jméno ve hře)
Příklad: "GStoken 1200 JanekJeBuh" na číslo 90733

Cena SMS je 249Kč vč. DPH

SMS platba pro zakoupení 2800 tokenů

Pošlete SMS ve tvaru GStoken 2800 (Vaše jméno ve hře)
Příklad: "GStoken 2800 JanekJeBuh" na číslo 90733

Cena SMS je 499Kč vč. DPH
SMS platba pro zakoupení 110 tokenů

Pošlete SMS ve tvaru GStoken 110 (Vaše jméno ve hře)
Příklad: "GStoken 110 JanekJeBuh" na číslo připravuje se

Cena SMS je 2€ vč. DPH

SMS platba pro zakoupení 380 tokenů

Pošlete SMS ve tvaru GStoken 380 (Vaše jméno ve hře)
Příklad: "GStoken 380 JanekJeBuh" na číslo připravuje se

Cena SMS je 4€ vč. DPH

SMS platba pro zakoupení 600 tokenů

Pošlete SMS ve tvaru GStoken 600 (Vaše jméno ve hře)
Příklad: "GStoken 600 JanekJeBuh" na číslo připravuje se

Cena SMS je 6€ vč. DPH

SMS platba pro zakoupení 1200 tokenů

Pošlete SMS ve tvaru GStoken 1200 (Vaše jméno ve hře)
Příklad: "GStoken 1200 JanekJeBuh" na číslo připravuje se

Cena SMS je 10€ vč. DPH

SMS platba pro zakoupení 2800 tokenů

Pošlete SMS ve tvaru GStoken 2800 (Vaše jméno ve hře)
Příklad: "GStoken 2800 JanekJeBuh" na číslo připravuje se

Cena SMS je 20€ vč. DPH

Pro platbu bankovním převodem nebo přes PayPal kontaktujte majitele nebo vedení na TS3/Discord serveru.

Bankovnim převodem/PSC/PayPal 600 Tokenu za 100kč.

Bankovnim převodem/PSC/PayPal 2800 Tokenu za 300kč.


Službu technicky zajišťuje Airtoy a.s. Reklamace plateb na reklamace@airtoy.cz nebo lince 602 777 555, 9 - 17 hodin, Po-Pá, www.platmobilem.cz. Kontakt na provozovatele: jan.jirasek@influxfuture.cz

Za špatně odeslanou platbu neneseme žádnou zodpovědnost.

 • Zakoupením VIP výhod potvrzujete, že jste byli seznámeni s tím, že kupující nemá nárok na odstoupení od kupní smlouvy (do 14 dnů), jedná se o dodání digitálního obsahu bez hmotného nosiče.
 • Negarantujeme, že po dobu trvání VIP výhod bude umožněn přístup na server. V případě, že herní server glowsite.cz nebude dále provozován, veškeré VIP výhody účtu zanikají bez nároku na finanční či jinou náhradu.
 • Vyhrazujeme si právo na okamžitou úpravu VIP výhod bez předchozího upozornění.
 • Cena objednací SMS je dle tarifu zákazníka. Cena příchozí SMS je XX Kč vč. DPH. Technicky zajišťuje Airtoy a.s., Infolinka 602 777 555, www.platmobilem.cz

Pravidla platformy

ÚVODNÍ USTANOVENÍ


Osoba, která využívá služby projektu GlowSite (dále jen "hráč") souhlasí s těmito pravidly a zavazuje se je dodržovat, a to na všech serverech a službách pod jménem GlowSite. Porušení pravidel může být potrestáno trestem ve výši určené členem A-Teamu nebo Vedením.

Podmínky o poskytování služeb jsou vyhotoveny v českém jazyce.

Webové stránky GlowSite – dostupné na adrese https://glowsite.cz (dále jen „webová stránka“ nebo „webové stránky“).

Herní server GlowSite – multiplayerový server určený pro hru Minecraft, dostupný ze hry primárně na adrese mc.glowsite.cz. Další adresy, na kterých je možné se připojit do hry, jsou uvedeny na webových stránkách (dále jen „herní server“).

TeamSpeak server GlowSite je server určený pro službu TeamSpeak, dostupný na adrese ts3.glowsite.cz (dále jen „TeamSpeak server“).

 1. Uživatelský účet
  1. Ke vzniku uživatelského účtu dochází registrací na herním serveru. Za potvrzení registrace je brán příkaz /register. Bez zadání příkazu nedochází k vytvoření uživatelského účtu.
  2. Při registraci je uživatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je uživatel v případě jejich změny povinen neprodleně aktualizovat. Údaje uvedené uživatelem v uživatelském účtu jsou provozovatelem považovány za správné.
  3. Uživatel je povinen používat k ochraně svého účtu dostatečně silné heslo a nesdělovat jej třetím osobám.
  4. Uživatel bere na vědomí, že provozovatel nenese zodpovědnost za ztrátu přihlašovacích údajů (zapomenutí hesla), případně za krádež účtu způsobenou uživatelovým nedodržováním bezpečnostních standardů přístupu k účtu – sdělování hesel třetím osobám, používání snadných či snadno zjistitelných hesel apod.
 2. Nedostupnost služby
  1. Provozovatel si vyhrazuje právo omezit či zcela zablokovat přístupnost nabízených služeb uživateli, který porušil tyto Podmínky používání služeb nebo jiná pravidla herního portálu glowsite.cz. Uživateli za toto omezení nenáleží finanční ani jiná kompenzace.
 3. Práva a povinnosti uživatele (hráče na herním serveru)
  1. Uživatel dává provozovateli souhlas s použitím svých výtvorů, podmětů, herních principů, herního jména (nicku) a dalších aktivit odehrávajících se na herním a TeamSpeak serveru glowsite.cz k dalším (i komerčním) účelům.
  2. Provozovatel nenese zodpovědnost za škody přímo i nepřímo způsobené využíváním služeb herního portálu glowsite.cz.
  3. Hráč je povinen se seznámit s pravidly serveru dostupnými na adrese https://glowsite.cz/.files/pravidla.pdf a dodržovat je po celou dobu využívání služeb glowsite.cz. V případě nedodržení pravidel může být uživateli bez ohledu na vlastnictví VIP účtu odebrán přístup k hernímu nebo TeamSpeak serveru (doba zákazu přístupu je volena s ohledem na závažnost porušení, v případě závažného porušení pravidel může být zákaz přístupu trvalý).
  4. V případě problému či jakéhokoliv dotazu je uživatel oprávněn se obrátit na zákaznickou podporu provozovatele.
  5. Uživatel by se při kontaktování podpory měl snažit co nejpřesněji specifikovat svůj problém.
 4. Práva a povinnosti provozovatele
  1. Provozovatel má možnost kdykoliv upravit pravidla herního serveru (dostupná na adrese https://glowsite.cz/.files/pravidla.pdf). Provozovatel se zavazuje změnu pravidel herního serveru oznámit prostřednictvím svých webových stránek.
  2. Provozovatel má právo změnit výhody VIP účtu bez předchozího varování. Uživateli za to nenáleží finanční ani jiná kompenzace.
 5. VIP účet
  1. V závislosti na aktuální nabídce dostupné na herním serveru je možné aktivovat několik druhů VIP účtu.
  2. VIP účet se od standardního hráčského účtu liší výhodami (specifikovanými na herním serveru), nemá ale naopak žádnou imunitu vůči porušení pravidel herního serveru dostupných na webové stránce https://glowsite.cz/.files/pravidla.pdf. V případě porušení těchto Podmínek používání služeb glowsite.cz, pravidel herního serveru či Obchodních podmínek může dojít k omezení či zamezení přístupu na herní nebo teamspeak server.
  3. Uživatel bere na vědomí, že provozovatel má právo kdykoliv změnit výhody VIP účtu (i již aktivního), a uživateli za to nenáleží finanční ani jiná kompenzace.
 6. Ukončení provozu herního serveru
  1. V případě ukončení provozu herního serveru zanikají veškeré herní účty (VIP i standardní) bez nároku na finanční či jinou kompenzaci.
  2. O ukončení provozu herního serveru je povinen provozovatel informovat na webových stránkách v předstihu alespoň 14 dnů.
 7. Další práva a povinnosti smluvních stran
  1. Poskytovatel není ve vztahu k uživateli vázán žádnými kodexy chování.
 8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  1. Je-li některé ustanovení podmínek používání služeb neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
  2. Je-li některé ustanovení podmínek používání služeb v rozporu s Obchodními podmínkami glowsite.cz, platí ustanovení uvedené v Obchodních podmínkách.

© Copyright 2021 GlowSite.cz - Všechna práva vyhrazena

Site was made with Mobirise web templates